Bài 01:  Con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa (027-049)

Thứ Ba, 21-02-2017 | 16:58:35

1. H. Ta sống ở đời này để làm gì ?“Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ” ( Rm 1,19 ).

Ta sống ở đời này để tìm hạnh phúc, và hạnh phúc thật là được hiệp thông với Thiên Chúa.

2. H. Tại sao hạnh phúc ấy chỉ có nơi Thiên Chúa ?

Vì ta được Thiên Chúa tạo dựng, nên khao khát hiệp thông với Người, như lời Thánh Au-gus-ti-nô nói :“Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con những khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa”.

 3. H. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào ?

Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng hai cách này :

– Một là nhờ xem vẻ đẹp kỳ diệu và trật tự lạ lùng của vũ trụ.

– Hai là khi nhìn vào lòng mình, thấy có tiếng lương tâm bảo làm lành lánh dữ, có tự do và khát vọng hạnh phúc vô biên.

4. H. Nhận biết như  vậy đã đầy đủ chưa ?

Chưa, vì khả năng con người có giới hạn, nên có những mầu nhiệm phải nhờ Thiên Chúa mặc khải mới biết được.

Tags: , , , ,


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184