Bài 06 : Thiên Chúa duy nhất (200-231)

Thứ Bảy, 18-03-2017 | 10:12:49

 

“Nghe đây hỡi Is-ra-el : Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6, 4-5).

H. Khi tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất, ta phải hiểu thế nào ?

Ta phải hiểu : chỉ có một Thiên Chúa và ngoài Người ra, không có Thiên Chúa nào khác, và ta phải thờ phượng một mình Người mà thôi (x. Mt 4,10).

H. Thiên Chúa có tỏ cho ta biết tên của Người không ?

Thiên Chúa đã tỏ cho ta biết tên của Người là Đấng Hiện Hữu.

 H. Đấng Hiện Hữu có nghĩa là gì ?

Nghĩa là Thiên Chúa tự mình mà có, không do ai tạo thành và không có kết

thúc. Người luôn có mặt bên ta, để chăm sóc và cứu giúp ta.

H. Thiên Chúa có tỏ mình cho ta biết thêm về Người nữa không ?

Thiên Chúa còn tỏ cho ta biết Người “giầu ơn nghĩa và trung tín” (Xh 34, 6). Người chính là Sự Thật và Tình yêu.

H. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất ảnh hưởng đến đời sống ta thế nào ?

Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất giúp ta:

– Một là nhận biết sự cao cả và uy quyền của Thiên Chúa để phụng thờ Người.

– Hai là sống trong tâm tình cảm tạ.

– Ba là nhận biết phẩm giá đích thực của tất cả mọi người.

– Bốn là sử dụng tốt các thụ tạo.

– Năm là tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Tags: , ,


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184