Bài 17: Chúa Thánh Thần (683 - 747)

Chúa Nhật, 14-05-2017 | 06:16:41

“Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,22).

H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào ?

– Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Người là Thiên Chúa thật, cùng một bản tính và một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy.

H. Chúa Thánh Thần còn được gọi bằng những danh xưng nào ?

– Người còn được gọi là “Đấng ban Sự Sống”, ‘’Đấng Bào Chữa”, “Đấng An Ủi”, và “Thần Chân Lý”.

H. Kinh Thánh thường dùng những hình ảnh nào để chỉ Chúa Thánh Thần ?

– Kinh Thánh thường dùng các hình ảnh này : nước, lửa, việc xức dầu, áng mây, ánh sáng, ấn tín, bàn tay, ngón tay và chim bồ câu.

H. Chúa Thánh Thần có hiện diện trong lịch sử Cựu ước không ?

– Người hiện diện trong mọi thời điểm quan trọng của lịch sử Cựu ước : Khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, khi Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu độ, trong các cuộc thần hiện và trong niềm mong đợi Đấng Cứu thế.

H. Chúa Thánh Thần làm gì trong đời sống và hoạt động của Chúa Ki-tô ?

– Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn đời sống và hoạt động của Chúa Ki-tô từ khi nhập thể cho đến Phục sinh.

H. Chúa Thánh Thần đã được ban cho các môn đệ lúc nào ?

– Chúa Giê-su đã nhiều lần hứa ban Chúa Thánh Thần, rồi chiều ngày Phục sinh và ngày lễ Ngũ tuần, Người đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ.

H. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội thánh thế nào ?

– Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội thánh, hợp nhất các tín hữu nên một trong Chúa Ki-tô và, thúc đẩy Hội thánh chu toàn sứ mệnh Chúa Ki-tô giao phó.

H. Chúa Thánh Thần thánh hoá Hội thánh thế nào?

– Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu trở nên con cái Chúa Cha, và dự phần vào chính sự sống Chúa Ki-tô. Người còn cho họ nhận biết sự thật, dạy họ cầu nguyện, thúc đẩy họ sống mến Chúa yêu người, và làm chứng cho Chúa Ki-tô.

H. Ta phải sống với Chúa Thánh Thần thế nào ?

– Ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và vâng theo ơn Người soi sáng, cùng tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Người.

Có thể bạn quan tâm