Bài giảng Chúa nhật IV Phục sinh - Chúa Chiên lành (18g30 - 07.05.2017), Lm. G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Thứ Hai, 08-05-2017 | 08:21:40