Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh Năm A, (6g30 - 16.04.2017), Lm. Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh , DCCT

Thứ Tư, 19-04-2017 | 09:26:55

Có thể bạn quan tâm