Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh Năm A - Lễ xa quê, (20g00 - 16.04.2017), Lm.Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Thứ Tư, 19-04-2017 | 09:24:50

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết