Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A (18g30 - 24.09.2017): Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng. DCCT

Chúa Nhật, 24-09-2017 | 20:02:11

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết