Bài giảng Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (14g00 - 13.05.2017), Lm. Phaolô Trần Hữu Dũng, DCCT

Thứ Bảy, 13-05-2017 | 18:43:43

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết