Bài giảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (14g00 - 20.05.2017), Lm. G.B Nguyễn Bình Định, DCCT

Thứ Bảy, 20-05-2017 | 18:20:29

Tags:

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết