Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên, Năm B (11.02.2018): Phong cùi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1,40-45). Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi ...

Sixth Sunday in Ordinary Time, Year B (February 11, 2018): For the glory of God

Today's Readings: Lev 13:1-2, 44-46 Ps 32:7, 1-2, 5, 11 1 Cor 10:31--11:1 Mark 1:40-45 www.usccb.org/bible/readings/021118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. A leper came to Jesus and kneeling down begged ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên, Năm B (04.02.2018): Sống tình liên đới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1,29-39). Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon ...

Fifth Sunday in Ordinary Time, Year B (February 4, 2018): Partnership with Christ

Today's Readings: Job 7:1-4, 6-7 Ps 147:1-6 1 Corinthians 9:16-19, 22-23 Mark 1:29-39 www.usccb.org/bible/readings/020418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. On leaving the synagogue Jesus entered the house of Simon and ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên, Năm B (28.01.2018): Chúa quyền năng, vì Chúa là Đấng Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 21-28) Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời ...

Fourth Sunday in Ordinary Time, Year B (January 28, 2018): The authority of Jesus

Today's Readings: Deuteronomy 18:15-20 Ps 95:1-2, 6-9 1 Corinthians 7:32-35 Mark 1:21-28 www.usccb.org/bible/readings/012818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark Then they came to Capernaum, and on the sabbath Jesus entered the ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên, Năm B (21.01.2018): Sống và chia sẻ niềm tin

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 14-20) Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và ...

Third Sunday in Ordinary Time, Year B (January 21, 2018): No better time than now

Today's Readings: Jonah 3:1-5,10 Ps 25:4-9 1 Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20 www.usccb.org/bible/readings/012118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên, Năm B (14.01.2018): Ơn gọi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,35-42). Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ...

Second Sunday in Ordinary Time, Year B (January 14, 2018): What are you looking for?

Today's Readings: 1 Samuel 3:3b-10, 19 Ps 40:2, 4, 7-10 1 Corinthians 6:13c-15a, 17-20 John 1:35-42 www.usccb.org/bible/readings/011418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. John was standing with two of his ...