Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh, Năm B (07.01.2018): Theo dõi ánh sao

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 2, 1-12). Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. ...

Sunday of The Epiphany of the Lord (January 7, 2018): Gifts of new birth

Today's Readings: Isaiah 60:1-6 Ps 72:1-2, 7-8, 10-13 Ephesians 3:2-3a, 5-6 Matthew 2:1-12 www.usccb.org/bible/readings/010718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (31.12.2017): Lễ Kính Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22-40). Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã ...

Sunday of The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, Year B (December 31, 2017): My eyes have seen your salvation

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk 2:22-40). When the days were completed for their purification  according to the law of Moses,  They took him up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng, Năm B (24.12.2017): Yêu cuộc đời, yêu con người

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38) Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét,đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người ...

Fourth Sunday of Advent, Year B (December 24, 2017): Our personal connection to Mary

Today's Readings: 2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 Ps 89:2-5, 27-29 Romans 16:25-27 Luke 1:26-38 www.usccb.org/bible/readings/122417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The angel Gabriel was sent from God to a ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng, Năm B (17.12.2017): Anh em hãy vui lên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 6-8.19-28). Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ...

Third Sunday of Advent, Year B (December 17, 2017): Testifying to the Light

Today's Readings: Isaiah 61:1-2a, 10-11 Luke 1:46-50, 53-54 (with Isaiah 61:10b) 1 Thessalonians 5:16-24 John 1:6-8, 19-28 www.usccb.org/bible/readings/121717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. A man named John was sent from God. He came for testimony, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng, Năm B (10.12.2017): Sửa đường tâm linh cho ngay thẳng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 1-8). Khởi đầu Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của ...

Second Sunday of Advent, Year B (December 10, 2017): Christmas Preparation

A reading from the Holy Gospel according to Mark (Mk 1: 1-8) The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God. As it is written in the prophet: Behold, I am sending my messenger ...