Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng, Năm B (03.12.2017): Luôn tỉnh thức

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 13,33-37). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết ...

First Sunday of Advent, Year B (December 3, 2017): A gift for Jesus

Today's Readings: Isaiah 63:16b-17, 19b; 64:2-7 Ps 80:2-3, 15-16, 18-19 (with 4) 1 Corinthians 1:3-9 Mark 13:33-37 www.usccb.org/bible/readings/120317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus said to his disciples: "Be watchful! Be alert! You do not know when ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên, Năm A (26.11.2017): Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25,31- 46). Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên, Năm A (19.11.2017): Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan (Ga 17,11b-19). Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha ...

Thirty-third Sunday in Ordinary Time, Year A (November 19, 2017): Well done, my good and faithful servant!

Today's Readings: Proverbs 31:10-13, 19-20, 30-31 Ps 128:1-5 1 Thessalonians 5:1-6 Matthew 25:14-30 www.usccb.org/bible/readings/111917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told his disciples this parable: "A man going on a ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên, Năm A (12.11.2017): Kẻ khờ dại đánh mất Nước Trời!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt. 25, 1-13). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. ...

Thirty-second Sunday in Ordinary Time, Year A (November 12, 2017): Trusting an illogical God

Today's Readings: Wisdom 6:12-16 Ps 63:2-8 1 Thessalonians 4:13-18 Matthew 25:1-13 www.usccb.org/bible/readings/111217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told his disciples this parable: "The kingdom of heaven will be like ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên, Năm A (05.11.2017): Đừng sống giả dối kiểu biệt phái

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23,1- 12) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên, Năm A (29.10.2017): Cốt lõi của luật là lòng mến

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22,34- 40) Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người ...

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 29, 2017): Whole-hearted love

Today's Readings: Exodus 22:20-26 Psalm 18:2-4, 47, 51 1 Thessalonians 1:5c-10 Matthew 22:34-40 www.usccb.org/bible/readings/102917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a ...