Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh, Năm B (29.04.2018): Thoái hoá làm mất phẩm chất

Phúc Âm: Ga 15, 1-8 "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ...

Fifth Sunday of Easter, Year B (April 29, 2018): How God stops evil

Today's Readings: Acts 9:26-31 Ps 22:26-28, 30-32 1 John 3:18-24 John 15:1-8 www.usccb.org/bible/readings/042918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "I am the true vine, and my Father is the vine ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh, Năm B (22.04.2018): Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Phúc Âm: Ga 10, 11-18 "Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí ...

Fourth Sunday of Easter, Year B (April 22, 2018): The tap of the Good Shepherd's staff

Today's Readings: Acts 4:8-12 Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29 1 John 3:1-2 John 10:11-18 www.usccb.org/bible/readings/042218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said: "I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh, Năm B (15.04.2018): Bình an cho các con 

Phúc Âm: Lc 24, 35-48 "Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ...

Third Sunday of Easter, Year B (April 15, 2018): The redemptive power of Christ

Today's Readings: Acts 3:13-15, 17-19 Ps 4:2, 4, 7-9 1 John 2:1-5a Luke 24:35-48 www.usccb.org/bible/readings/041518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The two disciples recounted what had taken place on the way, and how Jesus was ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh, Năm B (08.04.2018): Chúa Nhật Lòng Thương Xót Thiên Chúa

Phúc Âm: Ga 20, 19-31 "Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, ...

Second Sunday of Easter, Year B (April 8, 2018) - Sunday of Divine Mercy: Seeing a miracle at every Mass

Today's Readings: Acts 4:32-35 Ps 118:2-4, 13-15, 22-24 1 John 5:1-6 John 20:19-31 www.usccb.org/bible/readings/040818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Phục Sinh (01.04.2018): Chúa đã sống lại

Phúc Âm: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B (25.03.2018): Nhiệt thành của thập giá.

Bài Phúc Âm Kiệu Lá: Mc 11, 1-10 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và ...