Đại Phúc

Đại phúc Giáo xứ Hải Sơn - Giáo phận Bà Rịa: Ngày thứ tư - Giờ Chầu Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể - Nguồn sức sống bởi trời. Đoàn con quỳ đây dâng lên toà Chúa cao sang, lời ca chúc tụng không khen tình cảm mến. Suối ân tình Chúa chở che, ngàn ...

Đại phúc Giáo xứ Hải Sơn - Giáo phận Bà Rịa: Ngày thứ ba - Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hoá trần gian và mỗi người

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin nhận lời chúng con. Phận người long đong, bao lo toan vất vả trong cuộc sống...Mẹ như cảm thấu tất cả hết những nỗi niềm của chúng con và ...

Đại phúc Giáo xứ Hải Sơn - Giáo phận Bà Rịa: Ngày thứ hai - Thiên Chúa là Cha, Đấng giàu lòng thương xót

Gia tài Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta là chính Thiên Chúa, là cộng đoàn Giáo xứ này, là gia đình của mỗi người, là cuộc đời chính ta, là tha nhân đang bên ...

Đại phúc Giáo xứ Hải Sơn - Giáo phận Bà Rịa: Ngày thứ hai - Giờ khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp

Trong Tuần Đại Phúc, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn luôn hiện diện như dấu chỉ của ân sủng Thiên Chúa sẵn sàng tuôn trào trên con cái của Mẹ. Trước khi Thánh lễ của ngày ...

Đại phúc Giáo xứ Hải Sơn - Giáo phận Bà Rịa: Ngày khai mạc

Vào lúc 17g00 ngày 5.3.2017, Chúa nhật thứ nhất Mùa chay, Giáo xứ Hải Sơn, thuộc Giáo phận Bà Rịa, đã long trọng khai mạc Tuần Đại Phúc. Đoàn Đại phúc bao gồm 11 tu sĩ Dòng ...