Hằng ngày

Thursday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 20, 2018): Memorial of Saints Andrew Kim Tae-gon, Priest, and Paul Chong Ha-sang, and Companions, Martyrs

Today's Readings: 1 Corinthians 15:1-11 Ps 118:1-2,16-17,28 Luke 7:36-50 www.usccb.org/bible/readings/092018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke.  A certain Pharisee invited Jesus to dine with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at table. Now ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên (19.09.2018): Để ý Chúa được thể hiện

Phúc Âm: Lc 7, 31-35 "Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ...

Wednesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 19, 2018): Love never fails

Today's Readings: 1 Corinthians 12:31--13:13 Psalm 33:2-5,12,22 Luke 7:31-35 www.usccb.org/bible/readings/091918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke.  Jesus said to the crowds: “To what shall I compare the people of this generation? What are they like? They are ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên (18.09.2018): Lòng Thương Xót của Thiên Chúa

Phúc Âm: Lc 7,11-17 "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Đức Giê-su đi đến thành kia gọi ...

Tuesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 18, 2018): The Spirit of collaboration

Today's Readings: 1 Corinthians 12:12-14,27-31a Psalm 100:1b-5 Luke 7:11-17 www.usccb.org/bible/readings/091818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke.  Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he drew near ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên (17.09.2018): Lễ nhớ Thánh Robert Bellarmine, Giám mục - Tiến sĩ Hội Thánh*.

Phúc Âm: Lc 7, 1-10 "Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, ...

Monday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 17, 2018): Learning from divisions

Today's Readings: 1 Corinthians 11:17-26,33 Ps 40:7-10,17 Luke 7:1-10 www.usccb.org/bible/readings/091718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke.  When Jesus had finished all his words to the people, he entered Capernaum. A centurion there had a slave who ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên (15.09.2018): Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi.

Phúc Âm: Ga 19,25-27 "Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a ...

Saturday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 15, 2018): Memorial of Our Lady of Sorrows

Today’s Readings: 1 Corinthians 10:14-22 Psalm 116:12-13, 17-18 John 19:25-27 or Luke 2:33-35 www.usccb.org/bible/readings/091518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên (14.09.2018): Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Phúc Âm: Ga 3, 13-17 "Con Người phải bị treo lên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết