Hằng ngày

Sartuday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (August 4, 2018): Memorial of Saint John Vianney, Priest

Today’s Readings: Jeremiah 26:11-16, 24 Psalm 69: 15-16, 30-31, 33-34 Matthew 14:1-13 www.usccb.org/bible/readings/080418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Herod the tetrarch heard of the reputation of Jesus and said to his servants, "This man ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên (03.08.2018): Chúa Giêsu về quê.

Phúc Âm: Mt 13, 54-58 "Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê ...

Friday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (August 3, 2018): The blessing of being rejected

Today's Readings: Jeremiah 26:1-9 Ps 69:5, 8-10, 14 Matthew 13:54-58 www.usccb.org/bible/readings/080318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, “Where ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên (02.08.2018): Cuộc phán xét cuối cùng

Phúc Âm: Mt 13, 47-53 "Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước ...

Thursday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (August 2, 2018): Are you soft clay in God's hands?

Today's Readings: Jeremiah 18:1-6 Ps 146:1b-6ab Matthew 13:47-53 www.usccb.org/bible/readings/080218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the disciples: "The Kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên (01.08.2018): Lễ nhớ Thánh Anphongsô Maria Liguori, Giám mục - Tiến sĩ Hội Thánh.

Phúc Âm: Mt 13, 44-46 "Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống ...

Wednesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (August 1, 2018): Saint Alphonsus Liguouri, Bishop and Doctor of the Church

Today's Readings: Jeremiah 15:10, 16-21 Ps 59:2-4,10-11,17-18 Matthew 13:44-46 www.usccb.org/bible/readings/080118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_01.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "The Kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên (31.07.2018): Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục.

Phúc Âm: Mt 13, 36-43 "Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Tuesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (July 31, 2018): Memorial of Saint Ignatius of Loyola, Priest

Today's Readings: Jeremiah 14:17-22 Ps 79:8,9,11,13 Matthew 13:36-43 www.usccb.org/bible/readings/073118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_31.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus dismissed the crowds and went into the house. His disciples approached him and said, "Explain to us the parable of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên (30.07.2018): Chân lý Nước Trời.

Phúc Âm: Mt 13, 31-35 "Hạt cải trở thành cây đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng ...