Hằng ngày

Monday of the Fifth Week of Easter (May 15, 2017): Humility is a partnership with the Holy Spirit

Today's Readings: Acts 14:5-18 Ps 115:1-4, 15-16 John 14:21-26 www.usccb.org/bible/readings/051517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. Whoever loves me ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh (13.05.2017): Lễ Đức Mẹ Fatima.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 27-28) Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh (12.05.2017): Thầy sẽ trở lại với các con.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,1-6) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà ...

Friday of the Fourth Week of Easter (May 12, 2017): The many dwelling places of God's kingdom.

Today's Readings: Acts 13:26-33 Ps 2:6-11ab John 14:1-6 www.usccb.org/bible/readings/051217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh (11.05.2017): Theo gương Thầy chí thánh.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13,16-20) (16) Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn người sai đi. (17) Anh em đã ...

Thursday of the Fourth Week of Easter (May 11, 2014): Imitating your Master.

Today's Readings: Acts 13:13-25 Ps 89:2-3, 21-22, 25, 27 John 13:16-20 www.usccb.org/bible/readings/051117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. When Jesus had washed the disciples' feet, he said to them: "Amen, amen, I say to you, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh (10.05.2017): Tin Con là tin Cha.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,44-50) Khi ấy, Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai ...

Wednesday of the Fourth Week of Easter (May 10, 2017): Sharing the light

Today's Readings: Acts 12:24 -- 13:5a Ps 67:2-6, 8 John 12:44-50 www.usccb.org/bible/readings/051017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus cried out and said, "Whoever believes in me believes not only in me but also in the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh (09.05.2017): Ta và Cha là một.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10,22-30) Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. ...

Tuesday of the Fourth Week of Easter (May 9, 2017): God holds on tight!

Today's Readings: Acts 11:19-26 Ps 87:1b-7 (with Ps 117:1a) John 10:22-30 www.usccb.org/bible/readings/050917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The feast of the Dedication was taking place in Jerusalem. It was winter. And Jesus walked about ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết