Hình ảnh

Đại phúc Giáo xứ Hợp Tiến, Giáo phận Long Xuyên: Ngày thứ 2 - Hình ảnh Chầu Thánh Thể và gặp gỡ giới hiền mẫu

* Giờ chầu Thánh Thể vào lúc 5g00 sáng * Giờ hành hương vào lúc 18g00 và việc xin khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp * Gặp gỡ Giới Hiền mẫu trong Giáo xứ TTMV DCCT