HỌC HỎI

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 19/11/2020)

1. LỚP HỌC THỨ 2-4             Khai Giảng: THỨ 2, 14/12/2020             Thời gian học: từ 18h45 – 20g45 Ghi danh lúc: 18h30, 14/12/2020 tại lầu 2 dãy A     2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 68 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng  ngày Chúa Nhật  31/05/2020 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 68 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối ...

Giải Đáp: Chúa Hiện Ra Cho ông Simon

Hỏi: Kính thưa Cha Giuse, Con là một giáo dân ở Đà Lạt, xin được nêu lên hai thắc mắc sau đây. Kính xin Cha vui lòng trả lời cho con trên Bài Giảng Chúa Nhật. ...

Giải Đáp: CHÚA QUAN PHÒNG - HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO

                                                            Hỏi: Thưa Cha, có những điều mà cho tới bây giờ, hai mươi mấy năm rồi nhưng con vẫn chưa cảm nhận được, chưa lý giải cho mình được. Nhiều khi ra ngoài giao ...

Thông Báo: Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Dự Tòng

  KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG   1. LỚP HỌC THỨ 2-4-6 Thời gian học : từ 18h45 – 20g30 Địa điểm: lầu 2 dãy A Khai Giảng thứ hai 10/06/2019 2. LỚP HỌC THỨ 3-5-7 Thời gian ...

Giải Đáp: BÙA NGẢI - THƯ ẾM

BÙA NGẢI - THƯ ẾM Hỏi: Kính thưa Cha, Người Công giáo có được tin vào bùa ngải, thư ếm không? Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Cha. Kính cám ơn. (Phan Văn Tuấn) Trả lời: Anh Tuấn ...

Giải Đáp: NGUYÊN TỘI - CỨU RỖI - TRẺ EM

Hỏi: Con kính chào Cha! Hôm nay con có chút thắc mắc muốn hỏi Cha về đạo Công giáo của mình. Xin làm phiền Cha vui lòng chỉ bảo cho con biết. Chả là một thằng ...

Giải Đáp: GIỮ CHAY THÁNH THỂ

* Hỏi: Con có thấy mấy đứa bạn đi lễ nhai chewing gum, có đứa còn uống cà phê ngay trước lúc vô nhà thờ. Đến phần rước lễ chúng nó đi rước lễ tỉnh ...

Giải Đáp: Hôn Nhân Tự Nhiên Và Hôn Nhân Bí Tích

Hỏi: Thưa cha, đối với người có đạo Công giáo thì hôn nhân là một bí tích vì thế có tính bất khả phân ly. Còn với những người lương thì hôn nhân có bị ...

Giải Đáp: Không Có Tội Trọng, Có Buộc Phải Xưng Tội Một Năm Ít Là Một Lần Không?

KHÔNG CÓ TỘI TRỌNG, CÓ BUỘC PHẢI XƯNG TỘI MỘT NĂM ÍT LÀ MỘT LẦN KHÔNG? Hỏi: Bạn cùng sở với con là một người Philippin. Chúng con có bàn thảo với nhau về luật buộc ...