SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017) - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Lòng Thương Xót của Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 3-7). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con ...

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 23, 2017): Solemnity of Most Sacred Heart of Jesus.

Today's Readings: Deuteronomy 7:6-11 Ps 103:1-4,6-8,10 1 John 4:7-16 Matthew 11:25-30 www.usccb.org/bible/readings/062317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus exclaimed: "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017): Hai tư tế.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,19-23) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên (22.06.2017): Kinh Lạy Cha.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,7-15) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều ...

Thursday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 22, 2017): Sincere and complete devotion.

Today's Readings: 2 Corinthians 11:1-11 Ps 111:1b-4, 7-8 Matthew 6:7-15 www.usccb.org/bible/readings/062217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard ...

Phút suy tư: Trái tim nhân hiền

Giáo Hội dành tháng Sáu hằng năm để tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Thánh Gioan đã viết: “Người đã yêu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên (21.06.2017): Các việc đạo đức.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,1-6.16-18) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ ...

Wednesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 21, 2017): Memorial of Saint Aloysius Gonzaga, Religious.

Today's Readings: 2 Corinthians 9:6-11 Ps 112:1b-4, 9 Matthew 6:1-6, 16-18 www.usccb.org/bible/readings/062117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (20.06.2017): Yêu thương kẻ thù.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,43-48) Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, ...

Tuesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 20, 2017): The fun of enthusiastic ministry.

Today's Readings: 2 Corinthians 8:1-9 Ps 146:1b-9a Matthew 5:43-48 www.usccb.org/bible/readings/062017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết