SUY NIỆM LỜI CHÚA

Phút suy tư: Lẽ sống trong đời thường

Mọi việc diễn biến trong từng ngày vẫn là như thế, không thể khác hơn, nhưng lại khác đi nơi tâm trạng của mỗi người khi đứng trước những hoàn cảnh thường nhật đó. Chính ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (19.06.2017): Ðừng báo thù.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,38-42) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: ...

Monday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 19, 2017): Victim or Victorious?

Today's Readings: 2 Corinthians 6:1-10 Ps 98:1-4 Matthew 5:38-42 www.usccb.org/bible/readings/061917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017): Tấm bánh tình yêu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 51-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời ...

Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (June 18, 2017): How Jesus in the Eucharist helps us in difficulties

Today's Readings: Deuteronomy 8:2-3, 14b-16a Psalm 147:12-15, 19-20 1 Corinthians 10:16-17 John 6:51-58 www.usccb.org/bible/readings/061817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jewish crowds: "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (17.06.2017): Có thì nói có.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,33-37) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (16.06.2017): Chớ ngoại tình, đừng ly dị.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,27-32) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên (26.06.2017): Ðừng xét đoán.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,1-5) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì ...

Friday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 16, 2017): Why does Jesus speak so strongly about adultery?.

Today's Readings: 2 Corinthians 4:7-15 Ps 116:10-18 Matthew 5:27-32 www.usccb.org/bible/readings/061617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I say to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên (15.06.2017): Sự thánh thiện đích thực.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,20-26) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng ...