SUY NIỆM LỜI CHÚA

Tuesday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 17, 2017): Memorial of Saint Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr

Today's Readings: Romans 1:16-25 Ps 19:2-5 Luke 11:37-41 www.usccb.org/bible/readings/101717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. The ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (16.10.2017): Dấu lạ cả thể

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,29-32) Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, ...

Monday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 16, 2017): Some people do much more with much less

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 11:29-32) While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên, Năm A (15.10.2017): Cần có y phục xứng hợp

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22,1- 14) Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống ...

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 15, 2017): "Come to the Banquet!"

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Matthew 22:1-14) Once more Jesus spoke to them in parables, saying: "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding banquet for his son. ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên (14.10.2017): Cưu mang Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,27-28) Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã ...

Saturday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 14, 2017): True Sign of Holiness and Blessing

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 11:27-28) While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you and the breasts ...

Phút suy tư: Sân khấu và cuộc đời

Sân khấu là nơi biểu diễn các tiết mục nghệ thuật. Qua các tiết mục này, người ta muốn thể hiện “nhân tình thế thái”, chuyển tải những vui buồn sướng khổ và những ước ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên (13.10.2017): Nương tựa vào Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,15-26) Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ ...

Friday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 13, 2017): Filling the void

Today's Readings: Joel 1:13-15; 2:1-2 Ps 9:2-3,6,16,8-9 Luke 11:15-26 www.usccb.org/bible/readings/101317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said: "By the power of Beelzebul, the prince ...