SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên (01.11.2018): Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ...

Thursday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (November 1, 2018): Solemnity of All Saints

Today's Readings: Revelation 7:2-4, 9-14 Ps 24:1-6 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12a www.usccb.org/bible/readings/110118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_11_01.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên, Năm B (28.10.2018): “ĐỨC TIN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH”

Phúc Âm: Mc 10, 46-52 "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì ...

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B (October 28, 2018): Making the most of divine opportunities

Today's Readings: Jeremiah 31:7-9 Ps 126:1-6 Hebrews 5:1-6 Mark 10:46-52 www.usccb.org/bible/readings/102818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên (24.10.2018): Tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình

Phúc Âm: Lc 12, 39-48 "Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các ...

Wednesday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (October 24, 2018): Eternally busy servanthood

Today's Readings: Ephesians 3:2-12 Isaiah 12:2-6 Luke 12:39-48 www.usccb.org/bible/readings/102418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples:  “Be sure of this: if the master of the house had known the hour when the thief ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên (23.10.2018): Tỉnh thức là thể hiện niềm tin

Phúc Âm: Lc 12, 35-38 "Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ...

Tuesday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (October 23, 2018): Living as citizens of the kingdom of God

Today's Readings: Ephesians 2:12-22 Psalm 85:9ab-14 Luke 12:35-38 www.usccb.org/bible/readings/102318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples:  “Gird your loins and light your lamps and be like servants who await their master’s return ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên (22.10.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng*

Phúc Âm: Lc 12, 13-21 "Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin ...

Monday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (October 22, 2018): Memorial of Saint John Paul II, Pope

Today's Readings: Ephesians 2:1-10 Psalm 100:1b-5 Luke 12:13-21 www.usccb.org/bible/readings/102218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Someone in the crowd said to Jesus, “Teacher, tell my brother to share the inheritance with me.” He replied to him, “Friend, ...