SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên (12.10.2017): Hiệu lực của lời cầu nguyện

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,5-13) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ...

Thursday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 12, 2017): Praying the scriptures

Today's Readings: Malachi 3:13-20b Ps 1:1-4, 6 (with Ps 40:5a) Luke 11:5-13 www.usccb.org/bible/readings/101217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "Suppose one of you has a friend to whom he goes at ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên (11.10.2017): Kinh Lạy Cha

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,1-4) Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con ...

Wednesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 11, 2017): Praying against evil

Today's Readings: Jonah 4:1-11 Ps 86:3-6,9-10 (with 15) Luke 11:1-4 www.usccb.org/bible/readings/101117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên (10.10.2017): Lắng nghe và chiêm niệm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,38-42) Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên ...

Tuesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 10, 2017): Quiet time with Jesus

Today's Readings: Jonah 3:1-10 Ps 130:1b-4ab,7-8 Luke 10:38-42 www.usccb.org/bible/readings/101017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered a village  where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên (09.10.2017): Người Samaritanô nhân hậu

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,25-37) Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người ...

Monday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 9, 2017): Unlikely evangelists

Today's Readings: Jonah 1:1 -- 2:1-2,11 Jonah 2:3-5, 8 Luke 10:25-37 www.usccb.org/bible/readings/100917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên, Năm A (08.10.2017): Dù con người bất trung, Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21, 33-43) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ ...

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time, Year A (October 8, 2017): The fruits of Heaven in our lives today

Today's Readings: Isaiah 5:1-7 Psalm 80:9, 12-16, 19-20 (with Is 5:7a) Philipians 4:6-9 Matthew 21:33-43 www.usccb.org/bible/readings/100817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the chief priests and the elders of the people: "Hear another parable. There ...