SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thursday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 15, 2017): Lifting the veils that blind us.

Today's Readings: 2 Corinthians 3:15 -- 4:1, 3-6 Ps 85:9-14 Matthew 5:20-26 www.usccb.org/bible/readings/061517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples:  "I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên (14.06.2017): Kiện toàn lề luật.

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,17-19) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không ...

Wednesday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 14, 2017): Trading up to a higher glory.

Today's Readings: 2 Corinthians 3:4-11 Ps 99:5-9 Matthew 5:17-19 www.usccb.org/bible/readings/061417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên (13.06.2017): Muối và Ánh Sáng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,13-16) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho ...

Phút suy tư: Đôi giày tây và đôi dép bẩn.

Có những hình ảnh đối lập mà chỉ cần nhìn thấy, ai cũng sẽ dấy lên xúc động. Đôi chân của thầy, nhân viên ngân hàng và trò, cô bé bán vé số - ẢNH: ĐĂNG ...

Tuesday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 13, 2017) Memorial of Saint Anthony of Padua, Priest and Doctor of the Church.

Today's Readings: 2 Corinthians 1:18-22 Ps 119:129-133, 135 Matthew 5:13-16 www.usccb.org/bible/readings/061317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên (12.06.2017): Tám mối phúc thật

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,1-12) Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người ...

Monday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 12, 2017): The true meaning of 'blessed are the meek'

Today's Readings: 2 Corinthians 1:1-7 Ps 34:2-9 Matthew 5:1-12 www.usccb.org/bible/readings/061217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A (11.06.2017): Chúa Ba Ngôi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở ...

The Solemnity of the Most Holy Trinity (June 11, 2017): What's the reason for each Person of the Trinity?

Today's Readings: Exodus 34:4b-6, 8-9 Daniel 3:52-56 2 Corinthians 13:11-13 John 3:16-18 www.usccb.org/bible/readings/061117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in ...