SUY NIỆM LỜI CHÚA

Monday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 6, 2018): Feast of the Transfiguration of the Lord.

Today's Readings: Daniel 7:9-10, 13-14 Ps 97:1-2, 5-6, 9 2 Peter 1:16-19 Mark 9:2-10 www.usccb.org/bible/readings/080618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus took Peter, James, and his brother John, and led them up a high mountain ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (05.08.2018): Bánh sự sống

Phúc Âm: Ga 6, 24-35 "Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc đám đông thấy không ...

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (August 5, 2018): Working hard for what matters most.

Today's Readings: Exodus 16:2-4, 12-15 Ps 78:3-4, 23-25, 54 Ephesians 4:17, 20-24 John 6:24-35 www.usccb.org/bible/readings/080518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên (04.08.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục.

Phúc Âm: Mt 14, 1-12 "Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe ...

Sartuday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (August 4, 2018): Memorial of Saint John Vianney, Priest

Today’s Readings: Jeremiah 26:11-16, 24 Psalm 69: 15-16, 30-31, 33-34 Matthew 14:1-13 www.usccb.org/bible/readings/080418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Herod the tetrarch heard of the reputation of Jesus and said to his servants, "This man ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên (03.08.2018): Chúa Giêsu về quê.

Phúc Âm: Mt 13, 54-58 "Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê ...

Friday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (August 3, 2018): The blessing of being rejected

Today's Readings: Jeremiah 26:1-9 Ps 69:5, 8-10, 14 Matthew 13:54-58 www.usccb.org/bible/readings/080318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, “Where ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên (02.08.2018): Cuộc phán xét cuối cùng

Phúc Âm: Mt 13, 47-53 "Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước ...

Thursday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (August 2, 2018): Are you soft clay in God's hands?

Today's Readings: Jeremiah 18:1-6 Ps 146:1b-6ab Matthew 13:47-53 www.usccb.org/bible/readings/080218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the disciples: "The Kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of ...

Phút suy tư: Thánh Anphongsô, con đường nên thánh

Thánh Anphong Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế. Tiến Sĩ Hội Thánh. Bổn mạng các nhà luân lý Công giáo. Bổn mạng các cha giải tội. Anphong Maria de Liguori sinh năm 1696 trong một ...