SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên (07.10.2017): Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38). Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ ...

Saturday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 7, 2017): Memorial of Our Lady of the Rosary

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 1:26-38) The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Mùa Thường Niên (06.10.2017): Nguy cơ của những tiện nghi vật chất

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,13-16) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép ...

Friday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 6, 2017): As God's prophet, you are not alone

Today's Readings: Baruch 1:15-22 Ps 79:1b-5, 8-9 Luke 10:13-16 www.usccb.org/bible/readings/100617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to them, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Mùa Thường Niên (05.10.2017): Nghèo khó đích thật

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,1-12) Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi ...

Thursday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 5, 2017): Evangelizing as lambs of God

Today's Readings: Nehemiah 8:1-12 Ps 19:8-11 Luke 10:1-12 www.usccb.org/bible/readings/100517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus appointed seventy-two other disciples whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit. He ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên (04.10.2017): Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi - Ngày Trung Thu, Cầu cho thiếu nhi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,57-62) Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo ...

Wednesday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 4, 2017): Memorial of Saint Francis of Assisi

Today's Readings: Nehemiah 2:1-8 Ps 137:1-6 Luke 9:57-62 www.usccb.org/bible/readings/100417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên (03.10.2017): Ra khỏi chính mình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,51-56) Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước ...

Tuesday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 3, 2017): Rebukes for love

Today's Readings: Zechariah 8:20-23 Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7 Luke 9:51-56 www.usccb.org/bible/readings/100317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When the days for Jesus to be taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he ...