SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên (01.08.2018): Lễ nhớ Thánh Anphongsô Maria Liguori, Giám mục - Tiến sĩ Hội Thánh.

Phúc Âm: Mt 13, 44-46 "Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống ...

Wednesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (August 1, 2018): Saint Alphonsus Liguouri, Bishop and Doctor of the Church

Today's Readings: Jeremiah 15:10, 16-21 Ps 59:2-4,10-11,17-18 Matthew 13:44-46 www.usccb.org/bible/readings/080118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_01.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "The Kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên (31.07.2018): Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục.

Phúc Âm: Mt 13, 36-43 "Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Tuesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (July 31, 2018): Memorial of Saint Ignatius of Loyola, Priest

Today's Readings: Jeremiah 14:17-22 Ps 79:8,9,11,13 Matthew 13:36-43 www.usccb.org/bible/readings/073118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_31.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus dismissed the crowds and went into the house. His disciples approached him and said, "Explain to us the parable of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên (30.07.2018): Chân lý Nước Trời.

Phúc Âm: Mt 13, 31-35 "Hạt cải trở thành cây đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng ...

Monday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (July 30, 2018): Is your sainthood growing?

Today's Readings: Jeremiah 13:1-11 Deuteronomy 32:18-21 Matthew 13:31-35 www.usccb.org/bible/readings/073018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_30.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed a parable to the crowds. "The Kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên, Năm B (29.07.2018): Hãy cho họ ăn.

Phúc Âm: Ga 6, 1-15 "Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng ...

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year B (July 29, 2018): The truth about the miracle of multiplication

Today's Readings: 2 Kings 4:42-44 Ps 145:10-11, 15-18 Ephesians4:1-6 John 6:1-15 www.usccb.org/bible/readings/072918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên (28.07.2018): Sự thiện ác từ đâu.

Phúc Âm: Mt 13, 24-30 "Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước ...

Saturday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 28, 2018): God's Timing

Today’s Readings: Jeremiah 7:1-11 Psalm 84:3-6a, 8, 11 Matthew 13:24-30 www.usccb.org/bible/readings/072818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed a parable to the crowds. "The Kingdom of heaven may be likened to a man who sowed ...