SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy Niệm Chúa Nhật II PS: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Lời Chúa:  Ga 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu ...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh

Lời Chúa:   Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho ...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh

Lời Chúa:  Ga 13, 21-33. 36-38 Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: "Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một ...

Suy Niệm Thứ 2 Tuần Thánh

Lời Chúa:  Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu ...

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá

Trong Phụng vụ hôm nay, chúng ta phải đối diện với sự tương phản giữa kinh nghiệm và cảm xúc. Chúng ta bắt đầu lễ kỷ niệm bằng việc lắng nghe câu chuyện về Chúa ...

Suy Niệm Thứ 7 Tuần V Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người ...

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc ...

Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 8, 51-59 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái ...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, ...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi ...