MỤC VỤ

Đại Phúc Giáo Xứ Long Bình - Giáo Phận Sài Gòn: Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Đại Phúc

Tất cả như nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp đã ban biết bao ơn lành xuống trên giáo xứ Long Bình trong tuần đại phúc vừa ...

Đại Phúc Giáo Xứ Long Bình - Giáo Phận Sài Gòn: Xin Mẹ Chạm Đến Đời Con

Hỡi Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cứu giúp con cùng. Xin cứu giúp phận đời long đong, vất vả của chúng con! Bức Linh Ảnh hay làm phép lạ, Bức Linh Ảnh Mẹ ...

Thượng viện Argentina bác bỏ dự luật hợp pháp hóa phá thai.

ARGENTINA - Thượng viện Argentina đã bác bỏ dự luật cho phép “tự nguyện chấm dứt thai kỳ”, với 38 phiếu chống và 31 phiếu thuận. Sự lựa chọn của các thượng nghị sĩ các vùng ...

Tính bất khả phân ly trong Hôn nhân.

I. Giới thiệu II. Những Đoạn Kinh Thánh Đáng Chú Ý III. Nguồn Gốc Kinh Thánh IV. Các Giáo Phụ Với Tính Bất Khả Phân Ly V. Tranh Luận Xét Lại Tính Bất Khả ...

Đại Phúc Giáo Xứ Long Bình - Giáo Phận Sài Gòn: Giới Thiệu Ơn Gọi

Giáo xứ Long Bình khai mở Tuần Đại Phúc trong Năm Thánh giáo xứ mừng kỷ niệm 60 năm thành lập (1958 - 2018), nên "Giám mục và các tu sĩ nam nữ nhí" đã ...

Đại Phúc Giáo Xứ Long Bình - Giáo Phận Sài Gòn: Chúc Lành Cho Các Bà Mẹ Và Trẻ Em

Trước thánh lễ chiều thứ năm, dành cho thiếu nhi, quý cha thừa sai đã có nghi thức chúc lành cho các bà mẹ mang thai và các cháu ấu nhi từ 5 tuổi trở ...

Làm thế nào để nghe tiếng Chúa khi (bạn nghĩ) Ngài thinh lặng?

Dường như có một mẫu sẵn về cách thức Thiên Chúa nói với chúng ta. Đôi khi, chúng ta nghĩ về cuộc hoán cải của Sa-un (tên cũ của thánh Phao-lô), người đã nghe tiếng ...

Đại Phúc Giáo Xứ Long Bình - Giáo Phận Sài Gòn: Bước Vào Cõi Vĩnh Hằng

"Vậy cả lúc con xuôi tay, hơi thở con dừng lại, con vẫn là bài ca vang mãi khúc tôn vinh. Bởi lúc con chết đi, Thiên Chúa tỏ uy linh, làm cho con phục ...

Đại Phúc Giáo Xứ Long Bình - Giáo Phận Sài Gòn: Chết Vì Yêu

Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, đã đổ máu đào cứu chuộc chúng ta, chỉ vì yêu nhân loại chúng ta! "Người Tôi Trung của Chúa đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, ...

Đại Phúc Giáo Xứ Long Bình - Giáo Phận Sài Gòn: Gặp Gỡ Các Hội Đoàn Và Huynh Trưởng

Như những chi thể trong thân mình của Chúa Kitô, các Hội Đoàn trong giáo xứ là cánh tay đắc lực cho cha xứ trong việc hoạt động thừa sai Tông Đồ. Họ là những ...