MỤC VỤ

Phát Quà Tết Cho Làng BONYOK

        TTMV - DCCT

Thánh lễ Cuối Năm cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống - Thứ Bảy Tháng 1 - 2019

Vào thứ Bảy tháng Một vừa qua, vào lúc 19g30 ngày 26.01.2019. Thánh lễ cuối năm cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong ...

Thánh lễ Rửa Tội Cho Các Bạn Dự Tòng

Vào sáng Chủ Nhật ngày 06/1/2019 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, có Thánh Lễ rửa tội cho các bạn tân tòng thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế . Dưới đây là ...

Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống - Thứ Bảy đầu Tháng 1 - 2019

Vào thứ Bảy đầu tháng Một vừa qua, vào lúc 19g30 ngày 05.01.2019. Thánh lễ cầu nguyện và rửa Tội cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử ...

Phát Quà Giáng Sinh Của Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Ở Tây Nguyên

Trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua (2018), Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế (TTMV – DCCT) đã cùng với anh chị em nhóm Bảo vệ sự sống khăn gói lên đường đi ...