Thiếu nhi

Đức Giáo hoàng trả lời thư cho cậu bé mời ngài dự lễ Rước lễ lần đầu.

Chirignago – Cậu bé Luigi 8 tuổi sống với gia đình ở Spinea, tỉnh Venezia. Nhưng từ khi còn nhỏ, Luigi đã cùng với gia đình tham dự Thánh lễ ở giáo xứ Chirignago. Ngày ...