TIN TỨC

Thông báo của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ngày 26.03.2020

Kính thưa anh chị em, Theo như Thư hướng dẫn mục vụ của Tòa Tổng Giám Mục vào ngày 25/03/2020, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn xin thông ...

THÔNG BÁO: Về việc thay đổi Thánh Lễ Bảo Vệ Sự Sống

Từ tháng 4, Thánh Lễ Bảo Vệ Sự Sống đầu tháng tại Nhà nguyện Hiệp Nhất sẽ được thay thế bằng Thánh Lễ tại Nhà Thờ lớn vào lúc 20 giờ tối thứ 7.

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 21/02/2020)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT - CANA KHÓA 04 Thời gian học : từ 18h45 – 20g45 Địa điểm: lầu 4 dãy A ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 20/02/2020)

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 25/02/2020              Thời gian học: 18h45 – 20g45              Địa điểm: lầu 2 dãy A              Dự kiến kết thúc: 07/06/2020 2. LỚP CHIỀU THỨ 7 ...

ĐTC Phanxicô: Liều thuốc chữa bệnh cứng lòng và ngu muội là ghi

"Mỗi người chúng ta đều có một thứ gì đó đã chai cứng trong lòng. Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta có một con tim rộng mở và nhân hậu khi đối diện với ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 13/02/2020)

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 25/02/2020              Thời gian học: 18h45 – 20g45              Địa điểm: lầu 2 dãy A Rửa tội ngày: 17/05/2020 2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT              Khai Giảng: THỨ ...

ĐTC Phanxicô: Người có tinh thần nghèo khó nhìn nhận giới hạn của mình và cậy dựa vào Chúa

Đức Thánh Cha giải thích người có tinh thần nghèo khó ý thức về sự nghèo khó của mình và dựa vào Thiên Chúa. Họ ý thức về sự mỏng dòn yếu đuối của mình, ...

ĐTC Phanxicô: Đối xử với người khác ra sao, Thiên Chúa sẽ đối xử với anh em như vậy

Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta hôm thứ năm Chúa Nhật III Thường Niên hôm nay, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người liên đới với tha nhân trong cách ...