Bác Ái

Phục vụ khám bệnh và phát thuốc cho anh chị em tại Giáo xứ Tri Tôn - An giang

  Một chuyến đi vạn con tim tươi xinh gửi cho nhân thế. Trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật (11-12.02.2017) vừa qua, Trung tâm Mục vục Dòng Chúa Cứu Thế, nhóm Bảo vệ sự sống ...