Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên, Năm A (09.07.2017): Hãy hiền lành và khiêm nhường.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11, 25-30) Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những ...

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 9, 2017): How to make burdens feel light.

Today's Readings: Zechariah 9:9-10 Ps 145:1-2, 8-11, 13-14 Romans 8:9, 11-13 Matthew 11:25-30 www.usccb.org/bible/readings/070917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus exclaimed:  "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm A (02.07.2017): Làm môn đệ Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10, 37- 42) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và ...

Thirteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 2, 2017): What matters most to you?.

Today's Readings: 2 Kings 4:8-11, 14-16a Ps 89:2-3, 16-19 Romans 6:3-4, 8-11 Matthew 10:37-42 www.usccb.org/bible/readings/070217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his apostles: "Whoever loves father or mother more than me is not worthy ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên (25.06.2017): Can đảm - Trung thành.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,26-33) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố ...

Twelfth Sunday in Ordinary Time (June 25, 2017): Be bold with your good news!.

Today's Readings: Jeremiah 20:10-13 Ps 69:(14c)8-10,14,17,33-35 Romans 5:12-15 Matthew 10:26-33 www.usccb.org/bible/readings/062517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the Twelve: "Fear no one. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017): Tấm bánh tình yêu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 51-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời ...

Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (June 18, 2017): How Jesus in the Eucharist helps us in difficulties

Today's Readings: Deuteronomy 8:2-3, 14b-16a Psalm 147:12-15, 19-20 1 Corinthians 10:16-17 John 6:51-58 www.usccb.org/bible/readings/061817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jewish crowds: "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A (11.06.2017): Chúa Ba Ngôi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở ...

The Solemnity of the Most Holy Trinity (June 11, 2017): What's the reason for each Person of the Trinity?

Today's Readings: Exodus 34:4b-6, 8-9 Daniel 3:52-56 2 Corinthians 13:11-13 John 3:16-18 www.usccb.org/bible/readings/061117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in ...