Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên, Năm B (07.10.2018): Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ trọng

Phúc Âm: Lc 1, 26-38 "Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên ...

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time, Year B (October 7, 2018): Supernatural love in marriage

Today's Readings: Genesis 2:18-24 Ps 128:1-6 Hebrews 2:9-11 Mark 10:2-16 www.usccb.org/bible/readings/100718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?"  They were testing him. He ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên, Năm B (30.09.2018): Lòng bác ái.

Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44. 46-47 "Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time, Year B (September 30, 2018): Unexpected partners

Today's Readings: Numbers 11:25-29 Ps 19:8, 10, 12-14 James 5:1-6 Mark 9:38-43, 45, 47-48 www.usccb.org/bible/readings/093018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_30.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. At that time, John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên, Năm B (23.09.2018): Ai muốn làm đầu thì phải hầu thiên hạ.

Phúc Âm: Mc 9, 29-36 "Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ ...

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time, Year B (September 23, 2018): Overcoming jealousy and selfish ambition

Today's Readings: Wisdom 2:12, 17-20 Ps 54:3-6, 8 James 3:16--4:3 Mark 9:30-37 www.usccb.org/bible/readings/092318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên, Năm B (16.09.2018): Thầy là ai? trong cuộc đời

Phúc Âm: Mc 8, 27-35 "Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ ...

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B (September 16, 2018): Faith that works

Today's Readings:Isaiah 50:5-9a Ps 116:1-6, 8-9 James 2:14-18 Mark 8:27-35 www.usccb.org/bible/readings/091618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi.  Along the way he asked his disciples, "Who ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên, Năm B (09.09.2018): Épphatha - Hãy mở ra.

Phúc Âm: Mc 7, 31-37 "Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển ...

Twenty-third Sunday in Ordinary Time, Year B (September 9, 2018): How to have eyes that see and ears that hear

Today's Readings: Isaiah 35:4-7aPs 146:7-10 (with 1b)James 2:1-5Mark 7:31-37www.usccb.org/bible/readings/090918.cfm USCCB Podcast of the Readings:ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Again Jesus left the district of Tyreand went by way of Sidon to the Sea of ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết