Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh, Năm B (13.05.2018): Lễ Chúa Thăng Thiên

Phúc Âm: Mc 16,15-20 "Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông: ...

Seventh Sunday of Easter, Year B (May 13, 2018): The Ascension of the Lord

Today's Readings: Acts 1:1-11 Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 Ephesians 1:17-23 or Ephesians 4:1-13 Mark 16:15-20 www.usccb.org/bible/readings/051318-ascension.cfm USCCB Podcast of the Readings: usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_05_13-ascension.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus said to his disciples: “Go into the whole world and proclaim the gospel to ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh, Năm B (06.05.2018): Gieo gì gặt ấy 

Phúc Âm: Ga 15, 9-17 "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn ...

Sixth Sunday of Easter, Year B (May 6, 2018): How to be a good friend of Jesus

Today's Readings: Acts 10:25-26, 34-35, 44-48 Ps 98:1-4 1 John 4:7-10 John 15:9-17 www.usccb.org/bible/readings/050618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_05_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "As the Father loves me, so I also love you. Remain in ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh, Năm B (29.04.2018): Thoái hoá làm mất phẩm chất

Phúc Âm: Ga 15, 1-8 "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ...

Fifth Sunday of Easter, Year B (April 29, 2018): How God stops evil

Today's Readings: Acts 9:26-31 Ps 22:26-28, 30-32 1 John 3:18-24 John 15:1-8 www.usccb.org/bible/readings/042918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "I am the true vine, and my Father is the vine ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh, Năm B (22.04.2018): Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Phúc Âm: Ga 10, 11-18 "Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí ...

Fourth Sunday of Easter, Year B (April 22, 2018): The tap of the Good Shepherd's staff

Today's Readings: Acts 4:8-12 Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29 1 John 3:1-2 John 10:11-18 www.usccb.org/bible/readings/042218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said: "I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh, Năm B (15.04.2018): Bình an cho các con 

Phúc Âm: Lc 24, 35-48 "Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ...

Third Sunday of Easter, Year B (April 15, 2018): The redemptive power of Christ

Today's Readings: Acts 3:13-15, 17-19 Ps 4:2, 4, 7-9 1 John 2:1-5a Luke 24:35-48 www.usccb.org/bible/readings/041518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The two disciples recounted what had taken place on the way, and how Jesus was ...