Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng, Năm B (10.12.2017): Sửa đường tâm linh cho ngay thẳng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 1-8). Khởi đầu Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của ...

Second Sunday of Advent, Year B (December 10, 2017): Christmas Preparation

A reading from the Holy Gospel according to Mark (Mk 1: 1-8) The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God. As it is written in the prophet: Behold, I am sending my messenger ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng, Năm B (03.12.2017): Luôn tỉnh thức

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 13,33-37). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết ...

First Sunday of Advent, Year B (December 3, 2017): A gift for Jesus

Today's Readings: Isaiah 63:16b-17, 19b; 64:2-7 Ps 80:2-3, 15-16, 18-19 (with 4) 1 Corinthians 1:3-9 Mark 13:33-37 www.usccb.org/bible/readings/120317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus said to his disciples: "Be watchful! Be alert! You do not know when ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên, Năm A (26.11.2017): Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25,31- 46). Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên, Năm A (19.11.2017): Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan (Ga 17,11b-19). Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha ...

Thirty-third Sunday in Ordinary Time, Year A (November 19, 2017): Well done, my good and faithful servant!

Today's Readings: Proverbs 31:10-13, 19-20, 30-31 Ps 128:1-5 1 Thessalonians 5:1-6 Matthew 25:14-30 www.usccb.org/bible/readings/111917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told his disciples this parable: "A man going on a ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên, Năm A (12.11.2017): Kẻ khờ dại đánh mất Nước Trời!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt. 25, 1-13). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. ...

Thirty-second Sunday in Ordinary Time, Year A (November 12, 2017): Trusting an illogical God

Today's Readings: Wisdom 6:12-16 Ps 63:2-8 1 Thessalonians 4:13-18 Matthew 25:1-13 www.usccb.org/bible/readings/111217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told his disciples this parable: "The kingdom of heaven will be like ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên, Năm A (05.11.2017): Đừng sống giả dối kiểu biệt phái

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23,1- 12) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy ...