Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh, Năm B (08.04.2018): Chúa Nhật Lòng Thương Xót Thiên Chúa

Phúc Âm: Ga 20, 19-31 "Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, ...

Second Sunday of Easter, Year B (April 8, 2018) - Sunday of Divine Mercy: Seeing a miracle at every Mass

Today's Readings: Acts 4:32-35 Ps 118:2-4, 13-15, 22-24 1 John 5:1-6 John 20:19-31 www.usccb.org/bible/readings/040818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Phục Sinh (01.04.2018): Chúa đã sống lại

Phúc Âm: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B (25.03.2018): Nhiệt thành của thập giá.

Bài Phúc Âm Kiệu Lá: Mc 11, 1-10 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và ...

Palm Sunday of the Lord's Passion, Year B (March 25, 2018): Your gift to Jesus

Today's Readings: For the Entrance Procession: Mark 11:1-10 or John 12:12-16 Psalm 24 & Psalm 47 For Mass: Isaiah 50:4-7 Ps 22:8-9, 17-20, 23-24 Philippians 2:6-11 Mark 14:1--15:47 www.usccb.org/bible/readings/032518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_25.mp3 At The Procession ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay, Năm B (18.03.2018): Hạt lúa mì mục nát

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,20-33). Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông ...

Fifth Sunday of Lent, Year B (March 18, 2018): Do you feel troubled?

Today's Readings: Jeremiah 31:31-34 Ps 51:3-4, 12-15 Hebrews 5:7-9 John 12:20-33 www.usccb.org/bible/readings/031818-year-b.cfm USCCB Podcast of the Readings: usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_18-year-b.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Some Greeks who had come to worship at the Passover Feast came to ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay, Năm B (11.03.2018): Nào ta hãy mừng vui

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 14-21). Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải ...

Fourth Sunday of Lent, Year B (March 11, 2018): Rescued from shame

Today's Readings: 2 Chronicles 36:14-16, 19-23 Ps 137:1-6 Ephesians 2:4-10 John 3:14-21 www.usccb.org/bible/readings/031118-year-b.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_11-year-a.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus: “Just as Moses lifted up the serpent in ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay, Năm B (04.03.2018): Nhà Cha là nhà cầu nguyện

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 2,13-25). Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ...