Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, Năm A (16.04.2017): Chúa đã sống lại, Ngài đã sống lại thật.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,1-9) Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà ...

Easter Sunday - The Resurrection of the Lord The Mass of Easter Day (April 16, 2017): How has Jesus helped you?

Today's Readings: Acts 10:34a, 37-43 Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23 Colossians 3:1-4 or 1 Cor. 5:6b-8 John 20:1-9 www.usccb.org/bible/readings/041617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. On the first day of the week, Mary of Magdala came to ...

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A (09.04.2017): Vạn Tuế Con Vua David.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Rước Lá: Mt 21,1-11) (Bài Thương Khó: Mt 26,14-27,66) 1 Khi thầy trò Ðức Giêsu đến gần thành Giêrusalem và tới làng Bếtphaghê, phía núi Ôliu, Ðức Giêsu sai hai ...

Palm Sunday of the Lord's Passion (April 9, 2017): The passionate love of Jesus

Today's Readings: Matthew 21:1-11 (procession with palms) Isaiah 50:4-7 Psalm 22:8-9, 17-20, 23-24 Philippians 2:6-11 Matthew 26:14--27:66 www.usccb.org/bible/readings/040917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. One of the Twelve, who was called Judas Iscariot, went to the ...

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật tuần V Mùa Chay, Năm A (02.04.2017): "Ta là sự sống lại và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 11, 1-45) Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức ...

Fifth Sunday of Lent (April 2, 2017): The happy truth about the Lenten journey

Today's Readings: Ezekiel 37:12-14 Psalm 130:1-8 Romans 8:8-11 John 11:1-45 www.usccb.org/bible/readings/040217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Now a man was ill, Lazarus from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Mary was the ...

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật tuần IV Mùa Chay, Năm A (26.03.2017): Ngọn đèn đức tin

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 9, 1-41) Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này ...

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật tuần III Mùa Chay, Năm A (19.03.2017): Dòng nước hằng sống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 4,5-42) Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng ...

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật tuần II Mùa Chay, Năm A (12.03.2017): Chúa Hiển Dung

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 17, 1-9) Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi ...

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm A (05.03.2017): Vượt thắng cám dỗ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 4, 1-11). Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết