Hằng ngày

Monday of the Twelfth Week in Ordinary Time (June 26, 2017): Planks and specks in our spiritual vision.

Today's Readings: Genesis 12:1-9 Ps 33:12-13, 18-20, 22 Matthew 7:1-5 www.usccb.org/bible/readings/062617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Stop judging, that you may not be judged. For as you judge, so will you ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên (24.06.2017): Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 57- 66,80) Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017) - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Lòng Thương Xót của Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 3-7). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con ...

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 23, 2017): Solemnity of Most Sacred Heart of Jesus.

Today's Readings: Deuteronomy 7:6-11 Ps 103:1-4,6-8,10 1 John 4:7-16 Matthew 11:25-30 www.usccb.org/bible/readings/062317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus exclaimed: "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017): Hai tư tế.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,19-23) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên (22.06.2017): Kinh Lạy Cha.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,7-15) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều ...

Thursday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 22, 2017): Sincere and complete devotion.

Today's Readings: 2 Corinthians 11:1-11 Ps 111:1b-4, 7-8 Matthew 6:7-15 www.usccb.org/bible/readings/062217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên (21.06.2017): Các việc đạo đức.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,1-6.16-18) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ ...

Wednesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 21, 2017): Memorial of Saint Aloysius Gonzaga, Religious.

Today's Readings: 2 Corinthians 9:6-11 Ps 112:1b-4, 9 Matthew 6:1-6, 16-18 www.usccb.org/bible/readings/062117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (20.06.2017): Yêu thương kẻ thù.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,43-48) Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, ...