SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên (25.06.2017): Can đảm - Trung thành.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,26-33) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố ...

Twelfth Sunday in Ordinary Time (June 25, 2017): Be bold with your good news!.

Today's Readings: Jeremiah 20:10-13 Ps 69:(14c)8-10,14,17,33-35 Romans 5:12-15 Matthew 10:26-33 www.usccb.org/bible/readings/062517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the Twelve: "Fear no one. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên (24.06.2017): Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 57- 66,80) Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao ...

Phút suy tư: Ngày thánh hóa các Linh mục (lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu).

 "Linh mục, Người là ai?". Trong mắt mọi người, đặc biệt là những phụ nữ đạo đức, linh mục luôn ở một vị thế cao.  Linh mục được mọi người kính trọng, vì họ là người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017) - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Lòng Thương Xót của Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 3-7). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con ...

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 23, 2017): Solemnity of Most Sacred Heart of Jesus.

Today's Readings: Deuteronomy 7:6-11 Ps 103:1-4,6-8,10 1 John 4:7-16 Matthew 11:25-30 www.usccb.org/bible/readings/062317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus exclaimed: "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017): Hai tư tế.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,19-23) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên (22.06.2017): Kinh Lạy Cha.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,7-15) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều ...

Thursday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 22, 2017): Sincere and complete devotion.

Today's Readings: 2 Corinthians 11:1-11 Ps 111:1b-4, 7-8 Matthew 6:7-15 www.usccb.org/bible/readings/062217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard ...

Phút suy tư: Trái tim nhân hiền

Giáo Hội dành tháng Sáu hằng năm để tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Thánh Gioan đã viết: “Người đã yêu ...