SUY NIỆM LỜI CHÚA

Pentecost Sunday Mass during the Day (June 4, 2017): Renewal in our lives, the Church and the world

Today's Readings: Mass during the Day: Acts 2:1-11 Psalm 104:1, 24, 29-31, 34 1 Corinthians 12:3b-7, 12-13 John 20:19-23 usccb.org/bible/readings/060417-day-mass.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. On the evening of that first day of the week, when ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh (03.06.2017): Số phận Gioan.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 21,20-25) Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh (02.06.2017): Chúa báo phúc tử đạo cho Phêrô.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 21,15-19) Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, ...

Friday of the Seventh Week of Easter (June 2, 2017): Courageous messengers empowered by the Spirit

Today's Readings: Acts 25:13b-21 Ps 103:1-2, 11-12, 19-20ab John 21:15-19 www.usccb.org/bible/readings/060217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. After Jesus had revealed himself to his disciples and eaten breakfast with them, he said to Simon ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh (01.06.2017): Cầu cho hiệp nhất

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17,20-26) Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, ...

Thursday of the Seventh Week of Easter (June 1, 2017): Memorial of Saint Justin, Martyr

Today's Readings: Acts 22:30; 23:6-11 Ps 16:1-2a, 5, 7-11 John 17:20-26 www.usccb.org/bible/readings/060117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_01.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed saying: "I pray not only for these, but also for ...

Phút suy tư: Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng

Chuyện kể rằng: một thiếu nữ hôm mừng sinh nhật tuổi 17, đã xin Mẹ cô một chiếc gương soi cỡ lớn, nhưng người mẹ đạo hạnh lại cho cô một gói quà nhỏ.  Mở ...

Suy niệm Tin Mừng - Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng (31.05.2017): Để niềm vui thăm viếng nên trọn vẹn!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 1, 39-56) Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và ...

Wednesday of the Seventh Week of Easter - Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (May 31, 2017): Being visited by Our Blessed Mother.

Today's Readings: Zephaniah 3:14-18a or Romans 12:9-16 Isaiah 12:2-6 Luke 1:39-56 www.usccb.org/bible/readings/053117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_31.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh (30.05.2017): Cầu Nguyện Cho Mình Và Môn Ðệ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17,1-11)  Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm ...