SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên (24.10.2018): Tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình

Phúc Âm: Lc 12, 39-48 "Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các ...

Wednesday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (October 24, 2018): Eternally busy servanthood

Today's Readings: Ephesians 3:2-12 Isaiah 12:2-6 Luke 12:39-48 www.usccb.org/bible/readings/102418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples:  “Be sure of this: if the master of the house had known the hour when the thief ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên (23.10.2018): Tỉnh thức là thể hiện niềm tin

Phúc Âm: Lc 12, 35-38 "Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ...

Tuesday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (October 23, 2018): Living as citizens of the kingdom of God

Today's Readings: Ephesians 2:12-22 Psalm 85:9ab-14 Luke 12:35-38 www.usccb.org/bible/readings/102318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples:  “Gird your loins and light your lamps and be like servants who await their master’s return ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên (22.10.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng*

Phúc Âm: Lc 12, 13-21 "Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin ...

Monday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (October 22, 2018): Memorial of Saint John Paul II, Pope

Today's Readings: Ephesians 2:1-10 Psalm 100:1b-5 Luke 12:13-21 www.usccb.org/bible/readings/102218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Someone in the crowd said to Jesus, “Teacher, tell my brother to share the inheritance with me.” He replied to him, “Friend, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên, Năm B (21.10.2018): “HÃY ĐI LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ”

Phúc Âm: Mt 28, 16-20 "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn ...

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year B (October 21, 2018): Servanthood, not slavery

Today's Readings: Isaiah 53:10-11 Ps 33:4-5, 18-20, 22 Hebrews 4:14-16 Mark 10:35-45 www.usccb.org/bible/readings/102118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, "Teacher, we want ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (20.10.2018): Nên đồng hình đồng dạng với Chúa

Phúc Âm: Lc 12, 8-12 "Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai ...

Saturday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 20, 2018): How to Know God More Fully

Today’s Readings: Ephesians 1:15-23 Psalm 8:2-7 Luke 12:8-12 www.usccb.org/bible/readings/102018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples:  "I tell you, everyone who acknowledges me before others the Son of Man will acknowledge before the ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết