SUY NIỆM LỜI CHÚA

Tuesday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 12, 2017): Preparation in prayer.

Today's Readings: Colossians 2:6-15 Ps 145:1b-2, 8-11 Luke 6:12-19 www.usccb.org/bible/readings/091217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên (11.09.2017): Cốt lõi của đạo.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,6-11) Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ ...

Monday of the Twenty-Third Week in Ordinary Time (September 11, 2017): First Lessons.

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 6:6-11) On a certain sabbath Jesus went into the synagogue and taught, and there was a man there whose right hand was withered. The scribes and the Pharisees watched ...

Phút suy tư: Hành trình cuộc đời

Thời gian từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng của mỗi người, chúng ta gọi đó là hành trình cuộc đời. Hành trình này có thể ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên, Năm A (10.09.2017): Sửa lỗi cho anh em theo tinh thần của Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 15-20) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó ...

Twenty-third Sunday in Ordinary Time, Year A (September 10, 2017): One With Christ.

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Mt 18:15-20). Jesus said to his disciples: "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone.  If he listens to you, you have ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên (09.09.2017): Ý nghĩa của lề luật.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,1-5) Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy ...

Saturday of the Twenty-second Week in Ordinary time (September 9, 2017): Memorial of Saint Peter Claver, Priest

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 6: 1-5). While Jesus was going through a field of grain on a sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên (08.09.2017): Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 1, 18-23) Đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung ...

Friday of the Twenty-second Week in Ordinary Time (September 8, 2017): Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary.

Today's Readings: Romans 8:28-30 or Micah 5:1-4 Isaiah 13:6ab, 6c (with 61:10) Matt 1:1-16, 18-23 www.usccb.org/bible/readings/090817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The Book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the ...