SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên (17.08.2017): Tha Thứ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 21-19,1) Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? ...

Thursday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 17, 2017): Again?.

Today's Readings: Joshua 3:7-11, 13-17 Ps 114:1-6 Matthew 18:21 -- 19:1 www.usccb.org/bible/readings/081717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên (16.08.2017): Hiệp Thông Huynh Ðệ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18,15-20) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu ...

Wednesday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 16, 2017): The justice side of love.

Today's Readings: Deuteronomy 34:1-12 Ps 66:1-3a,5,8,16-17 Matthew 18:15-20 www.usccb.org/bible/readings/081617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If ...

Phút suy tư: Kìa Bà nào.

“Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, Uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai?” (Hoàng Diệp) Bài thánh ca quen thuộc thường được ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên (15.08.2017): Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Lễ Trọng.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 39-56) Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào ...

Tuesday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 15, 2017): Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary.

Today's Readings: Revelation 11:19a;12:1-6a,10ab Ps 45:10-12,16 1 Corinthians 15:20-27 Luke 1:39-56 www.usccb.org/bible/readings/081517-mass-during-day.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên (14.08.2017): Lễ nhớ thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (Mt 17,22-27) Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết ...

Monday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 14, 2017): Memorial of Saint Maximilian Kolbe, Priest and Martyr.

Today's Readings: Deuteronomy 10:12-22 Ps 147:12-15, 19-20 Matthew 17:22-27 www.usccb.org/bible/readings/081417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus and his disciples were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is to be ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm A (13.08.2017): Đi trên mặt biển.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14,22-33) Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải ...