SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên (10.08.2017): Lễ kính Thánh Lôrensô, Phó tế - Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 12, 24-26) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết ...

Thursday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 10, 2017): Feast of Saint Lawrence, deacon and martyr.

Today's Readings: 2 Corinthians 9:6-10 Ps 112:1-2, 5-9 John 12:24-26 www.usccb.org/bible/readings/081017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ...

Phút suy tư: Xin lỗi

Một trong những ngôn từ đẹp và uy lực nhất trong cuộc sống, đó là lời “xin lỗi.”  Chúng ta biết rằng ai cũng có lỗi lầm và sai phạm ít hay nhiều, vì vô ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên (09.08.2017): Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu - tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 15,21-28) Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu ...

Wednesday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 9, 2017): Going beyond the box.

Today's Readings: Numbers 13:1-2,25 -- 14:1,26a-29a,34-35 Ps 106:(4a)6-7ab,13-14,21-23 Matthew 15: 21-28 www.usccb.org/bible/readings/080917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên (08.08.2017): Lễ nhớ Thánh Đaminh, Linh mục

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 14,22-36) Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải ...

Tuesday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 8, 2017): Memorial of Saint Dominic, Priest

Today's Readings: Numbers 12:1-13 Ps 51:3-7, 12-13 Matthew 14:22-36 www.usccb.org/bible/readings/080817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side of the sea, while he ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên (07.08.2017): Bánh Hóa Nhiều

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 14,13-21) Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân ...

Monday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 7, 2017): The biggest miracle of the Eucharist.

Today's Readings: Numbers 11:4b-15 Ps 81:(2a)12-17 Matthew 14:13-21 www.usccb.org/bible/readings/080717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew.. When Jesus heard of the death of John the Baptist, he withdrew in a boat to a deserted place by ...

Phút suy tư: Hãy thay đổi bản thân

Chuyện kể rằng: ngày xưa có một vị vua cai trị một vương quốc rộng lớn. Ngày nọ, ông muốn đi thăm dân chúng để trực tiếp chứng kiến đời sống của họ. Sau một ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết