SUY NIỆM LỜI CHÚA

Tuesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 18, 2017): Miracles that lead to ruin.

Today's Readings: Exodus 2:1-15a Ps 69:3, 14, 30-31, 33-34 Matthew 11:20-24 www.usccb.org/bible/readings/071817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus began to reproach the towns where most of his mighty deeds had been done, since they had ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên (17.07.2017): Chúa Sẽ Ðền Bù.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,34-11,1) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến ...

Monday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 17, 2017): Division for the love of Christ.

Today's Readings: Exodus 1:8-14, 22 Ps 124:1b-6, 7-8 Matthew 10:34 -- 11:1 www.usccb.org/bible/readings/071717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: "Do not think that I have come to bring peace upon ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên, Năm A (16.07.2017): Hạt giống Lời Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 1- 23) Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải ...

Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 16, 2017): The seed sown on rich soil.

Today's Readings: Isaiah 55:10-11 Ps 65:10-14 (with Luke 8:8) Romans 8:18-23 Matthew 13:1-23 www.usccb.org/bible/readings/071617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such ...

Phút suy tư: Có Chúa trong đời.

Cách nay vài thập kỷ, khi đề cập đến chính trị và tôn giáo, người ta thường tranh luận với nhau về hữu thần và vô thần. Những người vô thần thì cho rằng tôn ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên (15.07.2017): Ðừng Sợ Người Ðời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,24-33) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên (14.07.2017): Số Phận Của Người Kitô Hữu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,16-23) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các ...

Friday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 14, 2017): Memorial of Saint Kateri Tekakwitha, Virgin.

Today's Readings: Genesis 46:1-7, 28-30 Ps 37:3-4,18-19,27-28,39-40 Matthew 10:16-23 www.usccb.org/bible/readings/071417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves; so be shrewd ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên (13.07.2017): Chỉ Thị Truyền Giáo.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,7-15) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng "Nước Trời đã gần đến". Hãy chữa những bệnh nhân, ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết