Đại Phúc

Đại Phúc Giáo Xứ Thạch An - Giáo Phận Xuân Lộc: Bí Tích Chữa Lành Bệnh Nhân

Sau thánh lễ sáng thứ 6, quý cha đã đến tận nhà các bệnh nhân, cũng như những người đau ốm trong Giáo xứ không thể đến được nhà thờ, để Trao Mình Thánh Chúa ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Lên Đền Thánh Chúa

Con đến nhà thờ, con vào nhà Chúa... Con đến nhà thờ, con vào nhà Cha... đó là tâm tình của tất cả mọi tín hữu khi đến nhà Chúa. Trong số những người đến nhà ...

Đại Phúc Giáo Xứ Thạch An - Giáo Phận Xuân Lộc: Giới Thiệu Ơn Gọi

Trong Tuần Đại Phúc, quý cha có chương trình giới thiệu ơn gọi. Cho nên, liền sau thánh lễ tối thứ 5, cộng đoàn và các em thiếu nhi ở lại khá đông để xem ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Đường Thánh Giá

“Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài...” là lời ca được giáo dân Mỹ Chánh cất lên trên chặng đường Thánh Giá trọng thể trong tuần Đại Phúc cầu nguyện cho đời sống gia ...

Đại Phúc Giáo Xứ Thạch An - Giáo Phận Xuân Lộc: Một Cõi Đi Về!

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt! Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về"... (Một cõi đi ...

Đại Phúc Giáo Xứ Thạch An - Giáo Phận Xuân Lộc: Đỉnh Đồi Yêu Thương!

"Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi"... ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Giờ Tôn Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tuần Đại Phúc có đạt được kết quả hay không là chính nhờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chính Đức Mẹ đã đến thăm các gia đình trong thời gian Tiền Phúc và là Đấng ...

Đại Phúc Giáo Xứ Thạch An - Giáo Phận Xuân Lộc: Nghi Thức Chúc Lành Các Cháu Ấu Nhi Và Các Bà Mẹ Mang Thai

Trong Tuần Đại Phúc, Ơn Đại Phúc tuôn đổ xuống trên tất cả mọi thành phần trong dân Chúa, từ già, trẻ, lớn, bé, đến những tín hữu đã qua đời và ngay cả các ...

Đại Phúc Giáo Xứ Thạch An - Giáo Phận Xuân Lộc: Gặp Gỡ Giới Gia Trưởng

Ngoài sự mong đợi của quý cha, các ông, anh trong Giới Gia Trưởng đã ở lại để lắng nghe giờ chia sẻ của cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh rất đông. Bên cạnh đó, ...

Đại Phúc tại Họ đạo Mỹ Chánh, Giáo phận Vĩnh Long: Gặp Gỡ Hiền Mẫu và Gia Trưởng

Trong chương trình của tuần Đại Phúc, đã có các buổi gặp gỡ các Giới và các Hội đoàn nhằm trao đổi thêm về vai trò cũng như trách nhiệm của các thành viên với ...