MỤC VỤ

Bữa ăn niềm vui phục vụ người khuyết tật tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (05/12/2020)

         Vào sáng thứ bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020, trong tâm tình chia sẻ bác ái, tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã diễn ra Thánh ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (05/12/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 05.12.2020. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 71 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng Chúa Nhật 22/11/2020 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 71 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa cho ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (07/11/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 07.11.2020. Thánh Lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 70 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng Chúa Nhật 11/10/2020 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 70 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (03/10/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 03.10.2020. Thánh Lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...

BẾ GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 69 VÀ TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN

Vào Sáng Chúa Nhật 12/07/2020 tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 69 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm cuối khóa ...

Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn

Kính mời quý vị gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R. – đặc trách Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn.

Chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà đợt IV

Sài Gòn 11/07/2020: Trong tình yêu thương, chia sẻ mà Giáo Hội dạy mỗi Kitô hữu thực hành, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tiếp tục chương trình khám bệnh, phát thuốc, trao quà cho ...

Thánh lễ Và Sinh Hoạt cầu nguyện cho công việc Bảo Vệ Sự Sống – Thứ Bảy (04/07/2020)

Vào lúc 19g30 thứ bảy ngày 04.07.2020. Thánh lễ cầu nguyện  cho công việc bảo vệ sự sống tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất đã được cử hành trong sự đông đảo anh chị em đến ...