Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (06h30 - 12/01/2020) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 12-01-2020 | 09:06:47