Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (10h00 - 12/01/2020) Lm Micae Phạm Gia Lâm , DCCT

Chúa Nhật, 12-01-2020 | 10:49:11