Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (20h00 - 12/01/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 12-01-2020 | 20:36:55