Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A (17h00-01/12/2019) Lm Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT

Chúa Nhật, 01-12-2019 | 19:21:01

Tags: ,