Chúa Nhật III Mùa Vọng (06h30 - 15/12/2019) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm , DCCT

Chúa Nhật, 15-12-2019 | 09:26:51

Tags: ,