Chúa Nhật IV Mùa Vọng (18h30 - 22/12/2019) Lm Giuse Phạm Cao Thanh Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 22-12-2019 | 19:10:59

Tags: ,