Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (20h00-02/02/2020) Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 02-02-2020 | 20:40:36

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết