Chúa Nhật Tuần 24 Thường Niên (20h00 - 13/09/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 13-09-2020 | 20:50:10